Science - od teorii do praktyki/Наука – от теории к практике 29.03.2013 - 31.03.2013 Сопот

 


SPIS /Содержание


SEKCJA 1. Architektura. Budownictwo.

(Архитектура. Строительство.)

 

SEKCJA 3. Nauk biologicznych.(Биологические науки)

 

 

 SEKCJA 7. Journalism.( Журналистика)

 

SEKCJA 8. Art (Искусствоведение) 

 

SEKCJA 9. Nauk historycznych. (Исторические науки)

 

SEKCJA 10. Kulturoznawstwo. (Культурология)

 

SEKCJA 11. Zarządzania. Marketing.(Менеджмент. Маркетинг)

 

SEKCJA 12. Nauk medycznych. (Медицинские науки)

 

SEKCJA 13. Pedagogika. (Педагогические науки)

TOM -1

TOM -2

TOM-3


SEKCJA 14. Nauk politycznych. (Политические науки)

 

SEKCJA 15. Nauk psychologicznych.

(Психологические науки) 

 

SEKCJA 16. Agrotechnologia.(Сельскохозяйственные науки)

 

SEKCJA 17. Nauki społeczne.(Социологические науки)

 

SEKCJA 18. Technika.(Технические науки)

 

 

SEKCJA 21. Fizyki i matematyki.

(Физико-математические науки)

 

SEKCJA 22. Filologię. (Филологические науки) 

TOM-1

TOM-2

SEKCJA 23. Filozofią. (Философские науки)

TOM-2

 

SEKCJA 25. Ekonomika. (Экономические науки)

 

SEKCJA 26. Prawoznawstwo. (Юридические науки)

 

SEKCJA 27. Reklama. (Реклама)

 

SEKCJA 28. Turystyka. (Туризм)