Материалы Научных конференций за 2012 год

 Развитие гуманитарных наук \ Rozwój nauk humanistycznych 27.02.2012 - 29.02.2012 По́знань\Poznań

 

Перспективы развития науки в современном мире\Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świecie  29 .03.2012 - 31.03 2012 Краков\Kraków

Теоретические и практические инновации в науке\Teoretyczne i praktyczne innowacje w nauce  28.04.2012 - 30.04 2012 Гданьск \ Gdańsk

 
 Инновации и научные исследования, а также их применение на практике.\Innowacje i badania naukowe, jak również ich zastosowanie w praktyce.  29.05.2012 -31.05.2012 Варшава\Warszawa

  

 
 

 Проблемные аспекты, пути решения в современной науке\Problematyczne aspekty i rozwiązania we współczesnej nauce

28.06.2012 - 30.06.2012  Краков\Kraków

 
 Достижения в науке. Новые взгляды, проблемы, инновации. \Postępów w nauce. Nowe poglądy, problemy, innowacje. 29.07.2012 - 31.07.2012 Лодзь\Łódź  
 

Научные исследования. Теория и практика.\

Badania naukowe. Teoria i praktyka.

29.08.2012 -31.08.2012 Вроцлав\Wrocław

 
 

Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.\Rozwój nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy. 28.09.2012 - 30.09.2012 Катови́це \ Katowice

 
 

Наука. Теория и практика \ 

Nauki. Teoria i praktyka

29.10.2012 - 31.10 2012 По́знань\Poznań

 

 Perspektywy rozwoju nauki /

Перспективы развития науки

(28/11/2012-30/11/2012) Gdańsk/Гданьск 

 
 

Достижения науки за последние годы. Новые наработки\

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

28.12.2012 - 30.12.2012Варшава\Warszawa