Теория и практика актуальных научных исследований/ Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych29.07.2013 - 31.07.2013 Лю́блин / Lublin

 

ПОБЕДИТЕЛИ:

Токмакова Лидия Петровна  МИР НА РУБЕЖЕ XIX – НАЧАЛА  XX ВЕКОВ  30 листов 

Попович Елена Викторовна  Anomalia ludzka problemem filozofii antropologicznej    23 листа

 

Получают СКИДКУ 15%

 

Антоненко В. Н.,Портнова Г.О., ДОСЛІДЖЕННЯ, АПРОБАЦІЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Гриб’юк О. О. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Татаринов С.И., Бондарцов Д.М. НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БАХМУТСКОМ УЕЗДЕ В 18-СЕРЕДИНЕ 19 СТОЛЕТИЙ.

Райхерт К. В. ИОГАНН АВГУСТ ЭБЕРХАРД О СОКРАТЕ

Зеленянська Н.М., Ніколаєв А.І. Препарат Радіфарм для укорінення підщепних чубуків винограду

 

Получают СКИДКА 10%

 

Коваль Т. П. аксіологія гелосу в аспекті планетаризації свідомості педагога

Федорова К. О. ПОЛІТИЧНИЙ КОМЕНСАЛІЗМ ЯК ВДОСКОНАЛЕНА ФОРМА СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

SPIS /Содержание

 

SEKCJA 1. Architektura. Budownictwo. (Архитектура. Строительство.)

 

SEKCJA 3. Nauk biologicznych.(Биологические науки)

 

SEKCJA 5. Geograficzny nauki(Географические науки)

 

SEKCJA 8. Art (Искусствоведение)

 

SEKCJA 9. Nauk historycznych. (Исторические науки)

 

 SEKCJA 10. Kulturoznawstwo. (Культурология)


SEKCJA 11. Zarządzania. Marketing.(Менеджмент. Маркетинг)

 

SEKCJA 12. Nauk medycznych. (Медицинские науки)

 

SEKCJA 13. Pedagogika. (Педагогические науки)

TOM 1 (Под-секция 1-2)

TOM 2 (Под-секция 3-5)

 

SEKCJA 14. Nauk politycznych. (Политические науки)

 

SEKCJA 15. Nauk psychologicznych. (Психологические науки)

 

SEKCJA 16. Agrotechnologia.(Сельскохозяйственные науки)

 

SEKCJA 18. Technika.(Технические науки)

 

SEKCJA 22. Filologię. (Филологические науки)

 

SEKCJA 23. Filozofią. (Философские науки)


SEKCJA 24. Nauki chemiczne.(Химические науки)

 

SEKCJA 25. Ekonomika. (Экономические науки)

 

SEKCJA 26. Prawoznawstwo. (Юридические науки)

 

 SEKCJA 28. Turystyka. (Туризм)