Экономика. Государство и право. Осуществление научных исследований и реализации проектов/ Economy. Państwo i Prawo. Realizacja badań i projektów 30 .07.2015 - 31.07.2015 Краков/Kraków

 

 

                SEKCJA 14. Nauk politycznych. (Политические науки)

Муляр В. І................................................................................. 5

ПИЛИП ОРЛИК І ЙОГО КОНСТИТУЦІЯ

Емец Н.А., Романенко И.И..................................................... 9

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА УКРАИНЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

SEKCJA 26. Prawoznawstwo. (Юридические науки)

Соломінчук В. В....................................................................... 19

УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Горбова Н. А............................................................................. 23

МЕТОДОЛОГІЧНІ УМОВИ АНАЛІЗУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОМІРНІЙ ПОВЕДІНЦІ

Голубничий А.А., Туксина Е.А............................................... 26

К вопросу о понятии объекта негативного воздействия в экологическом праве

Голубничий А.А., Туксина Е.А............................................... 29

Изменение платежей за негативное воздействие на окружающую среду в экологическом праве

 

 

SEKCJA 11. Zarządzania. Marketing.

(Менеджмент. Маркетинг)

Турило А.А............................................................................... 33

ІННОВАЦІЯ І ЇЇ ПОХІДНІ КАТЕГОРІЇ НА МІКРОРІВНІ

Окулич-Казарин В.П.,Кислова Л.П.,Егорова Л.С............................. 36

Администрирование кадровой политики в колледжах:

исследование компетенций педагогов

 

SEKCJA 25. Ekonomika. (Экономические науки)

Мельянкова Л.В., Вихрістенко Е.О......................................... 41

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

Павлишевская А.Р................................................................... 45

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ