Зовнішня політика Іспанії на початку ХХІ століття. моногр. / К. О. Федорова

 

Зовнішня політика Іспанії на початку ХХІ століття. [Текст]: моногр. /  К. О. Федорова  – Warszawa, 2014. - 100  стр.


ISBN:  978-83-64652-42-4

    The monograph is dedicated to the comprehensive, systematic analysis of the foreign policy of Spain contemporary features. It is been completely investigated the impact of European integration and globalization processes to the Spanish geopolitical interests development. The book is devoted for specialists in international relations, political scientists, historians, diplomats and a wide range of readers interested in the processes that take place in the Kingdom of Spain.


    Монографія присвячена комплексному, системному аналізу особливостей реалізації зовнішньої політики Іспанії на сучасному етапі. Всебічно розкрито вплив євроінтеграційних та глобалізаційних процесів на сучасний розвиток іспанських геополітичних інтересів. Книга розрахована як на спеціалістів-міжнародників, політологів, істориків, дипломатів, так і на широке коло читачів, що цікавляться процесами, які відбуваються в Королівстві Іспанія.