ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ПРИ МІНІМАЛІЗОВАНОМУ ДОПОСІВНОМУ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

 

Каричковський Д.Л.

Кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри механізації сільського господарства Уманського національного університету садівництва

 

ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ПРИ МІНІМАЛІЗОВАНОМУ ДОПОСІВНОМУ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

 

Дослідження з питань мінімалізації допосівного обробітку грунту і забур'яненості посівів кукурудзи проводили на дослідному полі Уманського НУС. Кількість проростків бур'янів (шт./м2) перед кожним допосівним обробітком і забур'яненість посівів кукурудзи визначали кількісно-ваговим методом. Для статистичної обробки експериментальних даних використовували дисперсійний і кореляційний аналізи.

Згідно даних багатьох науковців, кращою вважається така система  весняного допосівного обробітку грунту, за якої складаються кращі умови для проростання насіння бур'янів до сівби вирощуваної на полі культури пізнього строку сівби [1 с. 25, 2 с. 12]. Оцінювати такі умови в нашому досліді можна на основі даних, представлених в табл. 1.

Вони показують, що на час проведення першої  культивації бур'янів було практично однаково у всіх варіантах. Під час проведення першої глибокої проміжної культивації в другому і третьому за порядком варіантах всі бур'яни були знищені, тому на час проведення другої проміжної культивації  (а вона проводилась лише у третьому варіанті)  бур'янів тут було менше, ніж у першому варіанті, де  ранньовесняної проміжної культивації не проводилось. Різниця між  першим і двома наступними варіантами хоч і була достовірною (більшою за НІР05), але ця  різниця значно перевищувала ту кількість бур'янів, що залишалась не знищеною відсутністю  першої культивації.

Якщо за час від проведення першої культивації і до  настання строків виконання другої  допосівної культивації у другому і третьому варіанті проросло в середньому за три роки бур'янів в межах 14,6–15,3 шт./м2, то за умови відсутності ранньовесняної культивації цей показник був помітно вищим.

Від проведення другої культивації і до третьої передпосівної культивації у третьому варіанті на кожному квадратному метрі в середньому за роки досліджень проросло 16,2 шт. бур'янів. У другому варіанті досліду друга культивація не проводилась і за вказаний час кількість пророслих насінин  зростала проти варіанту  з інтенсивним допосівним обробітком грунту. Але найбільш інтенсивно за цей же період проростало насіння бур'янів у першому  варіанті, де грунт від ранньовесняного вирівнювання ріллі не оброблявся зовсім. За час  від проведення другої  культивації  до третьої передпосівної  культивації тут проросло 77,1 шт./м2 насінин, що на 50,6 шт./м2 більше другого варіанту, а проти третього варіанту  цей  показник  був вищим майже  в сім разів.

Якщо за допосівний період проводили три культивації, то в середньому за три роки з'явилось і було знищено  43,2 штук бур'янів  на кожному квадратному метрі. Коли ж за цей час проводили на одну культивацію менше, то цей показник був більшим на 9,5 шт./м2. Значно більше  проростало бур'янів до сівби кукурудзи на ділянках, де обмежувались лише передпосівною культивацією.

Закономірно, що чим більше насіння бур'янів проростало до сівби кукурудзи, тим менше його залишалось в посівному шарі  грунту для проростання вже на  посівах культури.  Тому забур'яненість посівів кукурудзи на час цвітіння рослин у варіанті  з мінімальним допосівним обробітком  була  найменшою.

Якщо загальну кількість бур'янів під  час цвітіння кукурудзи в середньому за три роки на ділянках з двома допосівними культиваціями прийняти за  100%, то на ділянках, де обмежувались лише  передпосівними культиваціями на безгербіцидному і гербіцидному фонах цей показник знижувався відповідно до 73,6 і 88,5%, а  на ділянках з  трьома допосівними культиваціями він зростав на вищевказаних фонах відповідно до 138,3 і 117,4%.

Отже, відмова від інтенсивного допосівного обробітку  грунту не супроводжується зростанням забур'яненості посівів кукурудзи під час її вегетації. Навпаки, чим менше грунт оброблявся  до сівби, тим більше насіння бур'янів проростало з верхнього шару  грунту за допосівний  період і  тим чистішими були  посіви кукурудзи від бур'янів у середині вегетації.

Зменшення кількості допосівних обробітків грунту під кукурудзу сприяє очищенню верхнього шару грунту від насіння бур'янів.

 

Таблиця 1.

Кількість сходів і проростків бур'янів у фазі білої ниточки, шт./м2

Кількість допосівних культивацій

(варіант)

Перед  культиваціями

першою

проміжною

другою

проміжною

 

третьою 

передпосівною

 

Одна

11,9

38,2

115,3

Дві

11,6

14,6

41,1

Три

11,6

15,3

16,2

 

1. Гуреев И.И. Минимализация обработки почвы и уровень ее допустимости// Земледелие.–2007.–№4.–С.25–28.

2. Кирюшин В.И. Минимализация обработки почвы: перспективы и противоречия// Земледелие.–2006.–№5.–С.12–14.