ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

 

КАРИЧКОВСЬКИЙ В.Д.

Кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва

 

ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ


За всю багаторічну історію розвитку садівництва на території нинішньої Україні, найвищі площі плодових і ягідних насаджень були зафіксовані у 1965 році і склали 1299 тис. га. [1]. А вже, починаючи з 1966 р., по наш час площі промислових садів рівномірно скорочуються, так станом на 1990 рік загальна площа плодових та ягідних на території Української РСР складала 851 тис. га (в т.ч. 679,8 тис. га плодоносних насаджень), а за період з 1991 по 2000 рр. площа під плодовими та ягідними скоротилась майже вдвічі до 424,9 тис га (в т.ч. плодоносної до 378 тис. га) при цьому середньорічний темп скорочення складав 50,6 та 34,3 тис. га відповідно для загальної та плодоносної частини насаджень. За вказаний період спостерігається позитивна тенденція до збільшення питомої ваги плодоносних насаджень в загальній їх площі з 79,6% до 89% .

З 2001 по 2010 роки площа плодоносних плодових та ягідних насаджень скоротилась до 255,9 тис. га, або на 29,5 %. Таке скорочення відбулось за рахунок істотного зменшення площ насаджень у сільськогосподарських підприємствах з 227,2 тис. га у 2001 році до 94,8 тис. га у 2010 році. В той же час, площа насаджень в господарствах населення за вказаний період зросла на 25,1 тис. га, або ж на 18,5%. Наслідком вказаних явищ стало зростання питомої ваги площ плодових насаджень господарств населення на 25,5 пунктів. Станом на 2010 рік ці площі складають 2/3 плодових і ягідних насаджень України таблиця 1.

 

Провівши регресійний аналіз динаміки площ плодових і ягідних насаджень в Україні отримуємо їх щорічне скорочення на 13,2 тис. га для всіх категорій господарств. Вказану динаміку формувало скорочення площ садів в сільськогосподарських підприємствах на 15,4 тис. га за рік при одночасному щорічному зростанні площ плодових насаджень в господарствах населення на 2,13 тис. га.

Незважаючи на  те, що скорочення площ садових насаджень почалося в Українській РСР ще з другої половини 60-х років, найвищого рівня виробництва плодів і ягід вдалось досягти у 1981-1985 роках, коли виробляли до 3,2 млн. т плодів та ягід у всіх категоріях господарств, в т.ч. 1,38 млн. т у сільськогосподарських підприємствах. Починаючи з 90-х років валові збори плодів і ягід знижуються як в цілому по Україні, так і в сільськогосподарських підприємствах зокрема (рис. 1).

З рисунка видно, що за період з 1990 по 2010 роки відмічаються істотні коливання розмірів валового збору, так в окремі роки його значення було більшим 2 млн. т, в окремі менше мільйона. Для дослідження впливу урожайності на валовий збір плодових і ягідних культур було застосовано кореляційний аналіз. При цьому динамічні ряди, які характеризують вказані показники були поділені на два періоди 1990-1997 та 1998-2009 рр. що зумовлено тим, що з 1998 року було змінено методичні підходи до визначення площі плодових насаджень [2]. За результатами аналізу вплив фактору урожайності на валовий збір знаходився на рівні 98,8 та 74,9 %, відповідно для визначених періодів.

Зрозуміло, що основним завданням галузі садівництва є наповнення внутрішнього ринку високоякісною та доступною плодово-ягідною продукцією широкого асортименту. Згідно з медичними нормами, передбачено середньодобове споживання фруктів та ягід (у свіжому та консервованому виді) з розрахунку 220 г на людину (80 кг на рік), при чому половина потреби повинна припадати на яблука) [3]. Для визначення можливостей галузі у забезпеченні населення України плодово-ягідною продукцією розглянемо (рис. 2).

Як видно з рисунка, за роки незалежності спостерігається недостатнє забезпечення населення України продукцією садівництва, крім того в 1999 році рівень забезпечення знизився до 19,2 %. Загалом, показник забезпеченості варіював в межах від 19,2 до 70 %. Розрахувавши параметри квадратичного рівняння регресії можна зробити висновок, що динаміка забезпечення характеризувалась скороченням до 2002 року, а починаючи з 2003 року відмічається тенденція до зростання даного показника, проте він все ще залишається на надзвичайно низькому рівні, і в 2010 році складав лише 47,8%.

Отже, галузь садівництва має значні резерви для нарощування обсягів виробництва продукції шляхом збільшення площі насаджень та застосування інтенсивних технологій, що дасть змогу поліпшити урожайність насаджень та загалом підвищити економічну ефективність галузі.

Таблиця 1.

Динаміка площ плодових насаджень в Україні за 2001-2010 рр., тис. га

Роки

Всі категорії господарств

В тому числі

сільськогосподарські підприємства

у % до всіх      категорій господарств

господарства населення

у % до всіх категорій господарств

2001

363

227,2

62,6

135,8

37,4

2002

332,2

195,2

58,8

137,1

41,3

2003

303,2

165,8

54,7

137,4

45,3

2004

281,4

141,9

50,4

139,5

49,6

2005

265,5

124,8

47

140,6

53

2006

247,9

107,5

43,4

140,4

56,6

2007

238,1

95,7

40,2

142,4

59,8

2008

233,4

87,3

37,4

146,1

62,6

2009

228,8

81,1

35,4

147,7

64,6

2010

255,9

94,8

37,1

160,9

62,9

 

Рис. 1. Динаміка валових зборів та урожайності плодових і ягідних культур по всіх категоріях господарств в Україні з площ насаджень у плодоносному віці

Рис. 2. Динаміка забезпечення населення України продукцією садівництва

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року

2. Шестопаль О.М. Сади і ягідники України. Скільки їх? Побіжний огляд даних перепису багаторічних насаджень у 1998 році //Сад, виноград і вино України. 1999. – №7-9. – С.10-13.

3. Режим доступу: http://www.vseki.ru/normy-potreblenija-produktov.htm