ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Ємець О.І.

кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Галюк П.В.

студент 1 курсу економічного факультету напряму підготовки «Менеджмент», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних технологій. Якщо темпи розвитку інформаційних технологій не скоротяться (а в цьому немає ніяких сумнівів), то в майбутньому зросте прозорість світу, швидкість й обсяги передачі інформації між елементами світової системи і з'явиться ще один інтегруючий світовий фактор.

Сьогодні державна управлінська діяльність зазнає суттєвих змін як за своїм змістом, так і за технологією. Ці зміни пов'язані не тільки з корінною перебудовою форм і методів державного управління, а й з підвищенням рівня сучасної комп'ютерної техніки і технології збирання та обробки управлінської інформації. Це викликає необхідність вивчення й осмислення їх суті, місця й ролі в управлінському процесі, сприяє якісним змінам механізму державного управління.

Аналіз практики формування й діяльності державно-управлінських структур, основних напрямків їх розвитку, характеру та форм правового впливу свідчать про важливість знаходження свого гідного місця у цьому процесі сучасних науково обґрунтованих методів і технічних засобів збирання та обробки інформації.

Поставлені задачі управління діяльністю організації (стратегічні, тактичні й оперативні) комплексно можна вирішувати лише за допомогою успішно діючої інформаційної системи менеджменту, яка базується на використанні сучасних програмних візуальних оболонок, економіко-математичних методів і моделей, засобів об’єктно-орієнтованого програмування й засобів зв’язку. Інформаційна система менеджменту повинна забезпечувати комплексне вирішення стандартних спеціалізованих задач кожної складової інформаційної підсистеми, проводити економічне прогнозування і аналіз в кожній окремій підгрупі даних підсистем, і, врешті, дозволяти проводити моделювання управлінських рішень, як найвищий критерій адекватності реагування в розглянутій ситуації.

В останні десятиріччя менеджмент у найрозвинутіших країнах переводиться на творчі інформаційні технології нового вищого рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл – напрацювання інформації (нових знань), її передачу, переробку, використання для перетворення об’єкта, досягнення нових, вищих цілей. Іноді їх називають інформаційно-динамічними технологіями, бо вони забезпечують розвиток самих керованих об’єктів. Вищий етап комп’ютеризації менеджменту визначають творчі інформаційні технології, які характеризуються такими особливостями:

1) можливістю переробки й використання інформації у вигляді знань, тобто змістовної взаємодії з об’єктом і соціальним середовищем;

2) охоплюють увесь інформаційний цикл – від матеріально-енергетичних і трудових затрат на створення інформаційних ресурсів до закінчення їх використання з метою переводу об’єкта в новий стан.

На відміну від попередніх рівнів розвитку інформаційних технологій, які становили лише керуючу частину кібернетичної системи, не звертаючи увагу на об’єкт, інформаційно-динамічна технологія охоплює всю конкретну систему (підприємство, організацію, об’єднання). Власне це є основною причиною, чому сучасні інформаційні технології радикально перетворюють різноманітні сфери людської практики.

Творчі системи (Creative System) – це розраховані та спроектовані за принципами соціальної інженерії “машини”, які практично знімають обмеження на природні (фізіологічні та історичні) межі “інформаційної продуктивності” людини і посилюють творчу міць людського інтелекту на декілька порядків. Інтегральна функція таких систем полягає в тому, щоб автоматизованими способами акумулювати увесь потенціал знань, які відносяться до певної галузі, та перетворити його в діючі алгоритми і програми, а потім забезпечити їх реалізацію. Рівень забезпеченості інформаційними технологіями дозволяє економити управлінські та накладні витрати, значно підвищує ефективність проектно-конструкторських робіт, забезпечує ефективне планування. В той же час впровадження інформаційної системи менеджменту, як правило, приводить до синергічного ефекту в успішній діяльності організації за рахунок підвищення ефективності управління, викликаної конвергенцією використаних інформаційних технологій [1].

За прогнозами компанії Gartner для ІТ-служб (табл. 1), можна визначити ключові тенденції, яких повинні дотримуватися всі ІТ-директори та інші топ-менеджери при формуванні стратегії розвитку інформаційних технологій на найближчі роки.

Таблиця 1

Головні ІТ-тенденції для промисловості до 2016 року [2]

Період часу

Опис головних ІТ-тенденції

До 2013-го року

проникнення iPad серед фармацевтичних дилерів досягне 85%, що призведе до створення великої кількості додатків для контролю за поставками і управління запасами

орієнтація на фінансову стійкість на державному рівні призведе до скорочення витрат держкорпорацій на ІТ

До 2014-го року

серія потужних регіональних дефолтів у Європі призведе до краху третини найбільших місцевих банків

30% американських приватних компаній сфери охорони здоров'я придбають своїх постачальників і провайдерів, що створить необхідність інтеграції бізнес-систем із точки зору синхронізації поставок і фінансів

як мінімум одна соціальна мережа стане каналом для продажу страхових полісів

До 2015-го року

80% мультиканальних впроваджень опиняться на межі фолу, оскільки рітейлери збережуть канало- і продукто-орієнтовані стратегії

на нові соціальні веб-сервіси і хмарні сервіси доводитиметься 25% клієнтських банківських операцій

30% грід-проектів використовуватимуть хмарні сервіси для конвергенції додатків, що містять великі об'єми даних

20% інтегрованих систем поставок інвестуватимуть у нові, орієнтовані на медичну специфіку CRM-системі

контекстні промо складуть 10% від всієї рекламної активності виробників споживчих товарів на розвинених ринках

неефективний ІТ-менеджмент і управління ризиками призведе до серйозних збоїв в ІТ на 50% підприємств, а також недоліків у роботі ІТ залежних від них активів

До 2016-го року

більшість споживачів на розвинених ринках розглядатимуть наявність веб-доступу як один із ключових критеріїв при виборі автомобіля

на певних ринках доля iPad впаде менш ніж до 50%, оскільки ряд ІТ-директорів віддаватиме перевагу конкуруючим пристроям

більше 5% пошукових операцій здійснюватиметься з мобільних пристроїв за допомогою аудіо/відео сенсорів замість написання ключових фраз

Для управління взаємовідносинами зі споживачами сучасні управлінці використовують CRM-системи (Customer relationship мanagement –управління відносинами з клієнтами), яка включає в себе збір, зберігання і аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та взаємовідносини з ними.

У березні 2012 року фірма «1С» оголосила про надходження в продаж нового програмного  продукту "1С: Підприємство 8. CRM СТАНДАРТ для України", який призначений для автоматизації процесів управління взаємовідносинами з клієнтами в компаніях малого бізнесу. Це дозволило створити оптимальне рішення, яке задовольняє потребам малого бізнесу в управлінні продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів. Головними перевагами такого рішення є швидке розгортання системи і можливість самостійного освоєння без додаткових витрат на впровадження. Основними функціональними можливостями рішення "1С: Підприємство 8. CRM СТАНДАРТ для України" є: управління клієнтською базою, управління контактами з клієнтами, управління робочим часом (тайм–менеджмент), управління продажами, управління маркетингом, полегшення виконання рутинних операцій, інтеграція з іншими системами, аналітичні звіти та захист інформації.

На нашу думку, в умовах економічної нестабільності, ІТ-директори повинні ретельно планувати системи, які знадобляться для розвитку, але будувати з врахуванням флексибілізації, на випадок зміни обставин в умовах високого рівня непередбачуваності.

Література:

1. Інтернет ресурс: [http://osvita.ua/vnz/reports]

2. Інтернет ресурс: [http://www.management.com.ua]