ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ

 

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Механизмы регулирования экономики.

 

Венжега Р.В

Науковий керівник: к.е.н, доцент Логачова О.В

Донецький національний університет

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ

 


     Постановка проблеми та актуальність роботи.  Проведення чемпіонату Європи 2012 р. з футболу потребує додаткових витрат. Ефективність від фінансування Євро-2012 може покращити економічне становище у державі у випадку, якщо ці витрати будуть виправдані.

     Метою роботи є обґрунтування очікуваних вигід для України від додаткових витрат з державного бюджету та підприємницького сектору економіки на Євро-2012 в Україні з 2007 р.

    У 2007 році Україна та Польща отримали можливість проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. під егідою УЕФА. Відповідно, це стало передумовою привернення уваги до фінансування туристичної, промислової, транспортної та торгівельної галузей економіки з боку вітчизняних та іноземних інвесторів. Основною проблемою України та Польщі на той момент була нестача необхідної інфраструктури для проведення цього великомасштабного чемпіонату. Більшість готелів українських міст не відповідали європейським стандартам якості та далеко не здатні були вмістити кількість туристів, яка за прогнозами експертів може складати близько 1 млн. осіб. Аеропорти міст, задіяних у чемпіонаті на  90% потребували своєї реконструкції  та зведення нових побудов та злітних смуг [4, с.108].

    Державна цільова програма чемпіонату Європи 2012 визначила загальну кількість інвестицій, що має бути залучена для успішної підготовки України.

 

Рис.1. Структура загальних прогнозних обсягів фінансування державної цільової програми Євро 2012 [1]

    У структурі фінансування державної цільової програми найбільша питома вага (68,4%) відводиться підприємницькому сектору та іноземним інвесторам (рис.1). Отже, держава намагається звернути увагу на фінансування об’єктів інфраструктури з боку іноземних інвесторів за європейськими стандартами, щоб покращити рівень інвестиційної привабливості та подальшого попиту іноземних туристів після проведення чемпіонату.  Але нестабільність фінансово-економічної ситуації в державі, криза ліквідності в українській банківській системі та політична нестабільність підривають активність фінансування програми з боку приватних інвесторів.

    Як можна побачити на рис.2 витрати на будівництво готелів є суттєвими рушіями як для витрат, так і для вигід протягом  2008-2011 р. Загалом приведені значення на рис.2 та рис.3 очікуваних річних витрат та вигід варіюють від 3 до 4 млрд.грн. У 2012 році очікувані витрати за прогнозами повинні впасти нижче 2 млрд. грн., оскільки будівництво спортивних споруд, готелів, аеропортів буде майже завершено, а додаткові туристичні витрати, витрати операційного бюджету Євро 2012 УЄФА, додатковий медіа та телекомунікаційний оборот під час проведення чемпіонату збільшать очікувані вигоди. 

 

Рис.2. Сукупні прогнозні витрати від проведення Євро-2012 для України 2008-2015р., млн.грн. [складено автором за  даними 3, с.11]

  Рис.3. Сукупні прогнозні вигоди від проведення Євро-2012 для України  2008-2015р., млн.грн.  [складено автором за даними  3, с.11]

Рис.4. Чисті вигоди від проведення Чемпіонату Європу  2008-2015 р.,млн.грн. [складено автором за даними 3, с.11]

    На рис.4. можна побачити, що значення чистого впливу приготувань до Чемпіонату Європи 2012 залишається від’ємним, як показує приведена вартість накопичених витрат/вигід.

    Таким чином, оцінка впливу витрат та вигід на проведення Євро 2012 демонструє, що проведення чемпіонату може буди економічно вигідним, але очікувані  чисті вигоди (рис.4) становитимуть 1 млрд.грн., проведення чемпіонату не матиме значного впливу на розвиток економіки країни, адже сукупні витрати за прогнозами становитимуть 19 млрд.грн, що передбачає віддачу на інвестиції 5 %. Основну увагу треба приділити плануванню витрат у часі, оскільки будь яка затримка інвестування призводить до пропорційного зростання видатків [3, с.12].

 

Таблиця 1

PESTаналіз проблем, що стримували підготовку до Євро – 2012

[складено автором за даними 1;2]

P політика

E – економіка

1.  політична нестабільність, інфляційні процеси, несприятлива монетарна політика

1. несприятливий для приватного фінансування інвестиційний клімат

2. обмежені можливості державного фінансування проектів з модернізації інфраструктури

2. обмеженість можливостей банківського сектору щодо кредитування проектів

3. відсутність фінансово – кредитного стимулювання реалізації проектів з боку держави

3. несприятлива для залучення іноземних інвестицій кон'юнктура зовнішніх фінансово-кредитних ринків 

S – суспільство

T – технологія

1. скорочення туристичних потоків до України

1. проблеми з загальною інфраструктурою: розміщенням (готелі та гуртожитки), реструктуризацією аеропортів, будівлею спортивних споруд, транспортною інфраструктурою, ремонт автомобільних доріг та залізно дорожніх шляхів

2. безпека та громадський порядок (підготовка працівників правоохоронних органів)

2. інформаційно-телекомунікаційне забезпечення

3. підготовка та перепідготовка стюартів, волонтерів, працівників сфери обслуговування, медичного персоналу

3. будівництво, реконструкція, ремонт ліній електропередач

 

    Висновок. Україна має значні потенційні можливості ефективного проведення  Євро 2012 та, в свою чергу, покращення своїх відносин з   Європейським Союзом. Але, щоб індукувати значні вигоди у перспективі, треба якісно організувати проведення чемпіонату, правильно розподілити фінансування з державного бюджету та з боку приватних інвесторів,           сукупні видатки чітко сфокусувати на загальній інфраструктурі, а на будівництво спеціальної інфраструктури на короткостроковий термін залучити переважно приватних іноземних інвесторів для ефективного функціонування телевізійних трансляцій, організації розважальних заходів, підготовки та перепідготовки волонтерів для покращення загального інвестиційного клімату в державі.

 

Список використаної літератури

  1. Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу                  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine.be/data/upload/publication/belgium/ua/17884/euro2012.pdf
  2. Куценко А.С. Чи стануть інвестиційні проекти Євро 2012 фактором економічного розвитку України // А.С. Куценко, К.О. Соколова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uan.ua/docs/euro2012.doc
  3. Україна та Євро 2012. Як гарантувати його економічний потенціал. Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій в Україні. Німецька Консультативна Група при Уряді України               [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2007/W12_ukr.pdf
  4. Харченко Л.В. Проблема формування позитивного іміджу України в контексті підготовки до Євро – 2012. – Стратегічні пріоритети,                     № 4 (13), 2009. – С.107 – 112