THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY

 

THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
The Monograph
(The second release)


The second edition of the monograph, as the first, presents the theoretical and practical research of Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture on a new generation of scientific-methodical support of educational process in modern technical University.
The urgency of the problems, which were raised in the publication, primarily caused by fundamentally new requirements of the quality of the educational process and training of competitive specialists in the labor market.
Materials provided in the author's monograph edition.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Монографія
(Випуск другий)


Другий випуск монографії, так само як перший, містить у сконцентрованому вигляді інформацію про теоретичні та практичні розробки науково-педагогічних працівників ХНУБА щодо нового покоління науково-методичного забезпечення освітнього процесу в сучасному технічному університеті.
Актуальність порушених у виданні проблем, перш за все, обумовлена принципово новими вимогами щодо якості освітнього процесу та підготовки конкурентоздатніх фахівців на ринку праці.
Матеріали монографії надані в авторській редакції.


Авторський колектив: С.О.Даньшева, Ю.В.Журавльов, Д.Л. Череднік та ін. Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті №2 [Текст]: колективна монографія (випуск другий) / С.О. Даньшева, Ю.В. Журавльов, Д.Л. Череднік та ін. – Варшава: «Diamond trading tour», 2018. – 132 стор.
ISBN: 978-83-65608-99-4