Экономика. Менеджмент. Научные достижения, наработки, предложения за 2016 г/Economy. Zarządzanie. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2016 Закопане/ Zakopane 30.12.2016

 

SPIS /Содержание

 

Okulicz-Kozaryn W., Witczak М., Kędzierska K., Turczyn D.
Okulich-Kazarina T............................................................................................................... 5

экономика труда: приоритеты внутренней мотивации работников системы управления в польше

 

Sklyarova Y., Khmyzova O. ................................................................................... 9

THE ECONOMIC ESSENCE OF PUBLIC DEBT

 

Chernyahovskaya K. , Khmyzova O..................................................................... 13

DISTINCTIVE FEATURES OF ECONOMIC BUBBLES

 

Іванова Н.С............................................................................................................. 16

ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Мельянкова Л.В., Настенко О.І......................................................................... 20

Історія розвитку управлінського обліку

 

Melnyk D. ................................................................................................................ 22

THE BALANCED USE MEASURES SYSTEM FOR THE FOREST ECOSYSTEMS RECREATIONAL POTENTIAL IN MOUNTAIN AREAS

 

Мельников О.О...................................................................................................... 25

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Глущишин Г.М....................................................................................................... 30

ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

 

Іщенко С.В., Цибрій І.І......................................................................................... 32

 

ЕКОНОМІЧНЕ РЕАГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Hreshchuk H............................................................................................................ 36

IMPROVEMENT OF LAND MANAGEMENT MECHANISM OF AGRICULTURAL LAND USE REGULATION

 

Samoilenko Yu. ....................................................................................................... 39

FUNCTIONS OF PUBLIC ENVIRONMENTAL ASSOCIATIONS