Техника и технология. Современные тенденции в науке и образовании /Inżynieria i technologia. Współczesne tendencje w nauce i edukacji 30.10.2016- 31.10.2016 Краков/Kraków

 

SPIS /Содержание

Гаврилюк Ю. В., Гаврилюк О. В......................................................................... 6

Біологічні особливості бур’янів

 

Инев М.А.,  Люташин Ю.И., Царапкин Л.В. ................................................... 10

Основные средства и методы развития силы у студентов вузов на занятиях физической культурой

 

Бомбик В. С............................................................................................................ 14

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ

 

Lebedenko T., Sokolova  N. .................................................................................. 17

EFFECT OF WATER STEVIA REBAUDIANA EXTRACT ON A WHEAT DOUGH QUALITY

 

Череп А.А., Калганков Є.В.................................................................................. 19

Аналітичне дослідження надійності електрообладнання машинно-тракторного парку та шляхи її підвищення

 

Жигунов Д.О., Соц С.М., Кустов І.О................................................................. 23

Особливості виробництва комбінованих круп з голозерного вівса та голозерного ячменю

 

Гнібідова О.О., Гриньова Д.В.............................................................................. 26

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ САРДЕЛЬОК З ВИКОРИСТАНяМ СУХИХ ОВОЧІВ

 

Лукашук Н.С., Лущевська О.М.......................................................................... 29

ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОНСТРУКЦІЇ РУКАВИЧОК ІЗ РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 

Лободзинський В.Ю.............................................................................................. 33

Аналіз методики чисельного розрахунку перехідних процесів при комутаціях кабельних ліній

 

Суховей О. Н.......................................................................................................... 39

РАЗВИТИЕ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК

 

Kopytkov D. ............................................................................................................ 42

FORECASTING THE PASSENGER BEHAVIOR IN URBAN TRANSPORTATION SYSTEM

 

Надточий В.А., Сыпчук Е.Ю............................................................................... 45

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВ С ДЕФЕКТАМИ СТРУКТУРЫ