Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхскомісаріаті «Украї- на» (1941-1944 рр.)

 

 

Чернов Б. О. Шкільна освіта і наукові дослідження в Райхскомісаріаті «Украї-
на» (1941-1944 рр.): монографія; [наук. ред. О. М. Гончаренко; рец. К. В. Коваль-
ська] / Б. О. Чернов.

ISBN 978-83-65207-16-6


На основі використання історичних джерел висвітлено передумови під-
готовки окупації східних територій Німеччиною, проведено уточнення організації нацистами шкільної освіти в різних типах навчальних закладах в Райхскомісаріаті «Україна». Зроблена спроба висвітлити організацію нацистами наукові дослідження на окупованій території. Пропонується викладачам історії України, студентам і вчителям історії, дослідникам історії педагогіки і усім, хто цікавиться минулим нашої країни.