ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ З ПРОБЛЕМ РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Дяченко О.Ф.

викладач кафедри математичних методів

Іванченко І.І.

студентка спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Маріупольський державний університет

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ З ПРОБЛЕМ РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Сьогодні вже не потребує доказів той факт, що в сучасному світі концепція інформаційного обслуговування тільки на основі друкованих носіїв застаріла, і їй на зміну прийшла нова, заснована на електронному представленні найрізноманітнішої інформації, тиражованою в необмеженій кількості і миттєво доступною через глобальні мережі передачі даних, незалежно від часу та місцезнаходження користувача.

У наш час використання Інтернет - ресурсів досить актуально, оскільки розширюється коло інформаційних запитів і потреб, необхідний більш широкий спектр автоматизованих послуг.

Інтернет - ресурс - сукупність інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах.

 За допомогою Інтернет - ресурсів був проведений моніторинг інформаційного потоку з проблем референтської - офісної діяльності. За основу були взяті дві офіційні сайту - «Асоціація секретарів та                             офіс-менеджерів України» і «Ліга секретарів України».

На сайті «Ліга секретарів України» представлені публікації спеціалізованого журналу «Секретар референт». Це щомісячне спеціалізоване видання, покликане допомогти фахівцям в їх повсякденній роботі. Необхідний секретарям, референтам, помічникам керівників, працівникам діловодних і архівних служб, офіс-менеджерам [1].

З перших видань журналу простежується його попит серед читачів: по-перше - по відвідуваності сайту, по-друге - по зростанню кількостей публікацій.

Розподіл статей, розміщених на сторінках видання представлений наступним чином: з 2002 - 2011 рр. налічується 2746 статті. На документний потік, розміщений на сторінках журналів з ​​2002 - 2006 роки, нараховано 1482 статті (рис.1).

 

Рис.1 Аналіз кількості статей журналу «Секретар - референт» з 2002 - 2006 рр.

За даними представленим на діаграмі спостерігається зростання інтересу до цього видання. Це характеризується зростанням професійної активності працівників, різким збільшенням кількості та підвищенням популярності друкованих засобів інформації, які набули широкого поширення і розширенням професійної аудиторії.

У 2007 році в журналі відбулися зміни. Перш за все зміни стосувалися дизайну видання. По-перше, на прохання читачів з першого номера журнал зменшив формат. По-друге, влітку «Секретар-референт» кардинально змінив обкладинку і свій внутрішній дизайн. Редакція дещо перефразувала рубрики. З 2007 - 2011 рр. налічується 1264 статті (рис.2).

 

Рис. 2. Аналіз кількості статей журналу «Секретар - референт» з                    2007-2011 рр.

За даними представленим на діаграмі можна простежити стрімке зростання інтересу до цього видання. Стрімке зростання інтересу обумовлене ростом професійної активності працівників, збільшенням кількості та підвищення популярності друкованих засобів інформації, які набули широкого поширення професійної аудиторії.

На сайті «Асоціація секретарів та офіс-менеджерів Україна» представлені публікації спеціалізованого журналу «Довідник секретаря та офіс-менеджера». Це велике джерело професійно значимої інформації, а також ефективний засіб підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці. Головна особливість журналу - його практична спрямованість. Кожна публікація в журналі розповідає про те, що і як потрібно робити, і містить зразки оформлення документів [2]. З 2007 - 2011 рр.. налічується 967 статті (рис.3).

 

Рис.3. Аналіз кількості статей з журналу «Довідник секретаря та офіс менеджера» 3 2007 - 2011рр.

На основі аналізу інформаційного потоку можемо зробити порівняльну характеристику виходу в світ спеціалізованих видань з референтської діяльності, і отримані результати відтворити в діаграмі. За основу візьмемо 2007 -2011 роки (рис.4)

 

Рис. 4. Порівняльний аналіз кількості статей спеціалізованих видань «Секретар - референт» і «Довідник секретаря та офіс - менеджера» з 2007 - 2011 рр..

Проводячи аналіз порівняльної характеристики статей з референтської діяльності на сторінках журналів, можна зробити висновок, що з кожним роком збільшення публікацій спостерігається в обох журналах. Також можна простежити поступове збільшення видань журналу «Секретар - референт» над журналом «Довідник секретаря та офіс-менеджера»

Моніторинг в подальшому використанні досить зручний, так як великий обсяг інформації систематизовано та представлено в графічному вигляді. Враховуючи те що усі публікації журналів за обраний період не завжди є поруч, використання Інтернет - ресурсів надзвичайно оптимально та зручно.

Література

  1. Офіційний сайт «Лига секретарей Украины» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://secretar.com.ua/
  2. Офіційний сайт «Ассоциация секретарей и офис-менеджеров Украины» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://secretariat.com.ua/