ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖВІДОМЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ І ІНШИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

 

 

Дараган В.В.

ГУ МВС України в

Дніпропетровській області

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖВІДОМЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ І ІНШИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

 

                      Проведений нами аналіз заходів направлених на боротьбу зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері державних закупівель в Російській Федерації, дозволив виділити деякі організаційні заходи, які у разі впровадження в Україні значною мірою вплинуть на забезпечення законності в сфері державних закупівель.

Одним із зазначених заходів є впровадження в Україні міжвідомчого плану спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та Антимонопольного комітету України по протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг на 2012-2013 роки.

Проведене дослідження дозволило виділити організаційні заходи, які необхідно включити в зазначений план заходів. Так, на нашу думку, до міжвідомчого плану заходів необхідно включити наступні заходи:

-                     розробити, в установленому порядку, погодити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     внести пропозиції щодо удосконалення законодавства, яким регулюється питання протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розвивати двостороннє співробітництво з міжнародними організаціями, іншими країнами та правоохоронними органами іноземних держав з метою вивчення досвіду, обміну інформацією щодо практики застосування передових управлінських рішень та законодавчих ініціатив у сфері протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів та виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     посилити роботу щодо попередження, розслідування та розкриття злочинів, пов’язаних зі здійсненням державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розробити плани перевірок державних підприємств, установ, організацій щодо стану дотримання останніми законодавства про здійснення державних закупівель на 2012-2013 роки. Розробити плани комплексного використання сил та засобів;

-                     підготувати методичні щодо протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     опрацювати питання щодо проведення міжвідомчих семінарів-нарад з питань удосконалення протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг. Розробити відповідні графіки їх проведення;

-                     започаткувати програму з підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     забезпечити регулярне проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     із залученням науково-дослідних установ, громадських та міжнародних організацій здійснити аналіз законодавства України та визначити необхідність розробки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою створення в державі дієвого правового механізму здійснення державних закупівель;

-                     здійснити узагальнення судової практики розгляду справ про злочини, з проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг, а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог ст. 164-14 “Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”. За результатами проведення зазначених узагальнень судової практики розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства;

-                     узагальнити судову практику розгляду скарг на постанови про порушення кримінальних справ, звернувши особливу увагу на обґрунтованість скасування зазначених постанов та обґрунтованість відмови у порушенні кримінальних справ;

-                     з метою забезпечення реальної оцінки стану боротьби зі злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг розробити єдину методологію ведення статистики. До вказаних заходів залучити ресурси громадських українських та міжнародних неурядових організацій в частині використання поданих ними пропозицій з зазначених питань;

-                     розробити та впровадити методику професійного підбору працівників підрозділів правоохоронних органів, на яких буде покладено обов’язок щодо протидії злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розглянути питання співпраці з громадськими організаціями, діяльність яких направлена на підвищення загального рівня прозорості та доброчесності державних закупівель в Україні.

Надані в тезах доповіді заходи направлені на покращення протидії злочинам та іншим правопорушенням в сфері державних закупівель не претендують на досконалість, але вони можуть бути використані за основу для подальшої розробки розглянутого питання. 

Уголовный процесс

Дараган В.В.

ГУ МВС України в

Дніпропетровській області

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖВІДОМЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ І ІНШИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

 

Проведений нами аналіз заходів направлених на боротьбу зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері державних закупівель в Російській Федерації, дозволив виділити деякі організаційні заходи, які у разі впровадження в Україні значною мірою вплинуть на забезпечення законності в сфері державних закупівель.

Одним із зазначених заходів є впровадження в Україні міжвідомчого плану спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та Антимонопольного комітету України по протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг на 2012-2013 роки.

Проведене дослідження дозволило виділити організаційні заходи, які необхідно включити в зазначений план заходів. Так, на нашу думку, до міжвідомчого плану заходів необхідно включити наступні заходи:

-                     розробити, в установленому порядку, погодити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     внести пропозиції щодо удосконалення законодавства, яким регулюється питання протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розвивати двостороннє співробітництво з міжнародними організаціями, іншими країнами та правоохоронними органами іноземних держав з метою вивчення досвіду, обміну інформацією щодо практики застосування передових управлінських рішень та законодавчих ініціатив у сфері протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів та виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     посилити роботу щодо попередження, розслідування та розкриття злочинів, пов’язаних зі здійсненням державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розробити плани перевірок державних підприємств, установ, організацій щодо стану дотримання останніми законодавства про здійснення державних закупівель на 2012-2013 роки. Розробити плани комплексного використання сил та засобів;

-                     підготувати методичні щодо протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     опрацювати питання щодо проведення міжвідомчих семінарів-нарад з питань удосконалення протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг. Розробити відповідні графіки їх проведення;

-                     започаткувати програму з підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     забезпечити регулярне проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     із залученням науково-дослідних установ, громадських та міжнародних організацій здійснити аналіз законодавства України та визначити необхідність розробки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою створення в державі дієвого правового механізму здійснення державних закупівель;

-                     здійснити узагальнення судової практики розгляду справ про злочини, з проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг, а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог ст. 164-14 “Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”. За результатами проведення зазначених узагальнень судової практики розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства;

-                     узагальнити судову практику розгляду скарг на постанови про порушення кримінальних справ, звернувши особливу увагу на обґрунтованість скасування зазначених постанов та обґрунтованість відмови у порушенні кримінальних справ;

-                     з метою забезпечення реальної оцінки стану боротьби зі злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг розробити єдину методологію ведення статистики. До вказаних заходів залучити ресурси громадських українських та міжнародних неурядових організацій в частині використання поданих ними пропозицій з зазначених питань;

-                     розробити та впровадити методику професійного підбору працівників підрозділів правоохоронних органів, на яких буде покладено обов’язок щодо протидії злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розглянути 

Уголовный процесс

Дараган В.В.

ГУ МВС України в

Дніпропетровській області

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖВІДОМЧОГО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ І ІНШИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

 

Проведений нами аналіз заходів направлених на боротьбу зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері державних закупівель в Російській Федерації, дозволив виділити деякі організаційні заходи, які у разі впровадження в Україні значною мірою вплинуть на забезпечення законності в сфері державних закупівель.

Одним із зазначених заходів є впровадження в Україні міжвідомчого плану спільних заходів Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та Антимонопольного комітету України по протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг на 2012-2013 роки.

Проведене дослідження дозволило виділити організаційні заходи, які необхідно включити в зазначений план заходів. Так, на нашу думку, до міжвідомчого плану заходів необхідно включити наступні заходи:

-                     розробити, в установленому порядку, погодити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     внести пропозиції щодо удосконалення законодавства, яким регулюється питання протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розвивати двостороннє співробітництво з міжнародними організаціями, іншими країнами та правоохоронними органами іноземних держав з метою вивчення досвіду, обміну інформацією щодо практики застосування передових управлінських рішень та законодавчих ініціатив у сфері протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів та виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     посилити роботу щодо попередження, розслідування та розкриття злочинів, пов’язаних зі здійсненням державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розробити плани перевірок державних підприємств, установ, організацій щодо стану дотримання останніми законодавства про здійснення державних закупівель на 2012-2013 роки. Розробити плани комплексного використання сил та засобів;

-                     підготувати методичні щодо протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     опрацювати питання щодо проведення міжвідомчих семінарів-нарад з питань удосконалення протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг. Розробити відповідні графіки їх проведення;

-                     започаткувати програму з підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів, з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     забезпечити регулярне проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з питань протидії злочинам і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     із залученням науково-дослідних установ, громадських та міжнародних організацій здійснити аналіз законодавства України та визначити необхідність розробки нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою створення в державі дієвого правового механізму здійснення державних закупівель;

-                     здійснити узагальнення судової практики розгляду справ про злочини, з проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг, а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог ст. 164-14 “Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”. За результатами проведення зазначених узагальнень судової практики розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства;

-                     узагальнити судову практику розгляду скарг на постанови про порушення кримінальних справ, звернувши особливу увагу на обґрунтованість скасування зазначених постанов та обґрунтованість відмови у порушенні кримінальних справ;

-                     з метою забезпечення реальної оцінки стану боротьби зі злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг розробити єдину методологію ведення статистики. До вказаних заходів залучити ресурси громадських українських та міжнародних неурядових організацій в частині використання поданих ними пропозицій з зазначених питань;

-                     розробити та впровадити методику професійного підбору працівників підрозділів правоохоронних органів, на яких буде покладено обов’язок щодо протидії злочинами і іншим правопорушенням у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг;

-                     розглянути питання співпраці з громадськими організаціями, діяльність яких направлена на підвищення загального рівня прозорості та доброчесності державних закупівель в Україні.

Надані в тезах доповіді заходи направлені на покращення протидії злочинам та іншим правопорушенням в сфері державних закупівель не претендують на досконалість, але вони можуть бути використані за основу для подальшої розробки розглянутого питання.

питання співпраці з громадськими організаціями, діяльність яких направлена на підвищення загального рівня прозорості та доброчесності державних закупівель в Україні.

Надані в тезах доповіді заходи направлені на покращення протидії злочинам та іншим правопорушенням в сфері державних закупівель не претендують на досконалість, але вони можуть бути використані за основу для подальшої розробки розглянутого питання.