РОЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

 

Суходоля М.В., студент

Вінницький національний технічний університет

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Важливим шляхом підвищення ефективності функціонування українських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку. В умовах економічної кризи податкове регулювання стало одним із основних напрямів державного впливу, направленого на підтримку фінансового сектору. Зростання державного втручання є особливо важливим у період системної трансформації. У період проведення реформ і прийняття рішень дуже важливим є податкове регулювання, яке поставлене в чіткі рамки, адже саме від ефективності податкової політики залежить результат економічних реформ.

Сьогодні, стимулювання розвитку підприємництва – основне завдання прибутку в українській  економіці. Тільки завдяки одержанню прибутку розвиватиметься підприємство. Загалом це свідчить проте, що відбуватиметься економічне зростання в державі. Прибуток, зокрема, є видом фінансових ресурсів підприємства. Тому наукове обгрунтування розподілу прибутку підприємств на державному рівні важливі й об’єктивно необхідне.

Податок на прибуток підприємств – один із найважливіших податків, який є основою податкової системи України. Податок на прибуток – це той податок, який використовується в структурній економічній політиці, а також може застосовуватися для підтримки стабілізаційної політики, оскільки він є ефективним засобом автоматичної стабілізації у кейнсіанському значенні, тобто його можна розглядати як активний інструмент макроекономічної політики, що є однією із його важливих позитивних ознак.[1]

Перед Україною постають серйозні завдання інтеграції у світовий економічний простір та забезпечення максимально ефективного розвитку власної економіки. Важливим фактором впливу на господарську діяльність суб’єктів господарювання й інвестиційну активність у країні є система оподаткування. Оподаткування є однією з визначальних функцій держави і виступає засобом фінансового забезпечення її діяльності.

Необхідно вказати на недоліки цього податку:

1) податок може бути перекладений прямо на ціни або зворотним чином на працівників, що сильніше зачіпає менш заможних, тобто обидва види перекладання є регресивними;

2) податок є нейтральним, бо важко визначити поняття “оподатковуваний прибуток”, тобто визначення прибутку відповідно до бухгалтерського обліку і перетворення його в базу оподаткування дуже складна операція;

3) податок менш захищений від уникнення від оподаткування внаслідок приховування прибутку [2]

Сучасне суспільство домоглося перетворення податків із суто державного фіскального заходу на важливий економічний, соціальний та політичний фактор. Серед основних завдань розпочатої податкової реформи можна виділити наступні: побудова соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової економіки; стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів та сприяння інтеграції України у Європейське Співтовариство; проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову та довгострокову перспективу. Саме на виконання цих завдань і спрямовані норми Податкового кодексу України.

Головне нововведення щодо податку на прибуток — це поетапне зменшення ставки податку. Так, з 1 квітня і до кінця 2011 р. ставка податку буде складати 23 %,протягом 2012 р. — 21 %, протягом 2013 р. — 19 % та починаючи з 1 січня 2014 р. ставка податку становить 16 % [2]. Нажаль новий Податковий кодекс майже не знижує складність і громіздкість податкового адміністрування в Україні. Окремі ключові проблеми податкової політики та адміністрування залишилися. Зниження ставок прямих податків стає фіскально більш складним.

Встановлення оптимальних податкових ставок — одне з найскладніших і найважливіших проблем оподаткування. Саме недосконалість ставок може зменшити фіскальну значимість, та регулюючий ефект будь-якого податку. Покращення податкової системи можна було б досягти запровадженням фінансових пільг для полегшення і сприяння функціонуванню підприємств, таких як: надання податкового інвестиційного кредиту; зниження прибуткового податку на частину витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР); прискорена амортизація, яка дозволяє суттєво зменшувати базу оподаткування, після чого й суму прибуткового податку і, тим самим, надає податкові фінансові ресурси; податкові канікули; скасування податків на реінвестований прибуток; запровадження регресивної податкову шкалу, коли ставки податку зменшуються разом із підвищенням отриманого підприємством прибутку, або альтернативний варіант – регресивну податкову шкалу, коли ставки податку зменшуються разом із підвищенням обороту підприємства

 

Література:

1. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. акад. С.Ф. Покропивного. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 436. 

2. І.А. Маринич, В.С. Нікітіна Стратегія збільшення доходів підприємства Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. –  Вип. 20.2 – 312 с.