РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ КАБЕЛЬНИХ З’ЄДНАНЬ

 

ПІД-СЕКЦІЯ17. Електроніка

Черненко Є.М.

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Науковий керівник: Дідук В.А.

 

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ КАБЕЛЬНИХ З’ЄДНАНЬ


Об'єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, розгортання на їх основі локальних і глобальних інформаційних систем та мереж, призначених для прискорення обміну інформацією та доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Результатом цього є формування суспільства нового типу, де інформація й знання стають головним ресурсом подальшого розвитку. В наш час великі обсяги інформації зберігаються, обробляються і передаються в локальних та глобальних комп'ютерних мережах.

Комп’ютерна мережа являє собою сукупність територіально рознесених комп’ютерів, здатних обмінюватися між собою повідомленнями через середовище передачі даних [1, с. 56].

На сьогодні більша частина комп'ютерних мереж в якості фізичного середовища передачі даних використовує кабельні чи бездротові з'єднання.

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою електричних сигналів, що представлені в цифровій або аналоговій формі. В комп’ютерній техніці використовуються цифрові сигнали у двійковій формі, а під час передачі інформації по мережі – в аналоговій [2, с. 68].

В разі збою роботи бездротового з'єднання, знаходження помилок зводиться безпосередньо до технічного огляду пристрою бездротового зв’язку.

При кабельному з’єднанні в локальних мережах найчастiше використовуються: коаксіальний кабель, вита пара i оптоволоконний кабель. Використання коаксіального кабелю не актуальне, оскільки він застарів у своєму використанні. Оптоволоконний кабель використовується тільки у високошвидкісних мережах в якості передачі інформації на великі відстані довжиною 70-150 км і його тестування є досить простим. В локальних мережах найчастіше застосовують виту пару. Цей вид кабелю застосовується для монтажу простих і найменш витратних локальних мереж, причому відстань між сусідніми комп'ютерами в даному випадку рідко перевищує 100м. Кабель цього виду звичайно включає дві (або чотири) пари витих проводів. Оскільки довжина шини, а значить і сумарна довжина всіх ліній в ній, може бути значною, існує досить висока ймовірність пошкодження шини.  У витій парі є вісім каналів, тому при використанні великої мережі кількість каналів може складати від кількох сотень і до декількох тисяч. В результаті виходу кабельного з’єднання з ладу при такій значній кількості каналів дуже важко знайти пошкоджений кабель. Ось чому для налаштування і в разі неполадок для швидкого відновлення роботи мережі, потрібне додаткове обладнання. Таким чином розробка інтелектуального апаратного забезпечення тестування мережевих кабельних з’єднань актуальна в наш час.

Розроблений тестер для LAN кабелів, перевіряє тип кабелю (EIA/TIA-568A або TIA/EIA-568B), довжину, а також можливі несправності.

Тестування пристроєм відбувається наступним чином:

На платі модуля встановлені два роз'єми RJ-45. Один (А) підключений на вихід, а другий (В) на вхід. При тестуванні одна сторона кабелю підключається  до першого роз’єму (порт А), інша сторона до другого (порт В), таким чином утворюючи замкнуте коло. З порту (А) подаються електричні сигнали, послідовно, на кожну з ліній і через кабель вони приходять на другий порт (В). В залежності від того з якої лінії сигнал вийшов і в яку прийшов - визначається тип з’єднання, тобто пряме чи перехресне. Коли сигнал з порту (А) виходить і не надходить в порт (В), то ця лінія помічається як обірвана (тобто тут кабель має обрив). А коли сигнал з порту (А) виходить, і приходить в порт (В), але не в одну, а в дві і більше ліній, то ці лінії помічаються як коротко замкнені між собою. Всі результати тестування про стан кабельного з’єднання виводяться на LCD дисплей.

Якщо кінці кабелю знаходяться на значній відстані, щоб їх підключити до однієї плати, то можна використовувати окрему плату – заглушку. При використанні заглушки виводиться така сама інформація про стан з’єднання, що й при використанні модуля, тільки на більшій відстані, наприклад між кімнатами, поверхами будинку.

Розроблений пристрій поєднує в собі компактність, надійність, точність, низьку собівартість і включає набір потрібних функцій для тестування. Крім цього прилад максимально простий у використанні. Пристрій має такі можливості: вимірювання довжини, перевірка типу кабелю, наявність замикань, обривів, роз’єднаних пар, правильність розведення провідників в кабелі, що дозволяє економити час пошуку та усунення несправностей.

 

Список літератури

  1. В.А. Ткаченко Комп'ютерні мережі та телекомунікації [Текст]: навч. посіб. / В.А. Ткаченко, О.В. Касілов, В.А. Рябик. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – 224с.
  2. Зайченко Ю. П. Комп'ютерні мережі [Текст]: навч. посіб. – К.: Слово, 2003. – 256 с.