МІКРОПРОЦЕСОРНЕ РЕЛЕ ЧАСУ ДЛЯ ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ПО ЗАДАНІЙ ПРОГРАМІ

 

ПІД-СЕКЦІЯ3. Інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація
 

Маштапа О.І.

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Науковий керівник: Дідук В.А.

 

МІКРОПРОЦЕСОРНЕ РЕЛЕ ЧАСУ ДЛЯ ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ ПО ЗАДАНІЙ ПРОГРАМІ


В наш час стрімко йде модернізація  всіх сфер життя, а саме переведення на мікропроцесорне керування пристроями, машинами та іншим устаткуванням в різних галузях промисловості, науки, техніки та побуті.

Реле часу є найпоширенішими елементами автоматики, які широко використаються у всіх галузях промисловості при автоматизації технологічних процесів виробництва.

За принципом дії реле часу підрозділяють на наступні типи: з електромагнітним сповільненням, з пневматичним сповільненням, з годинним або анкерним механізмом, моторні реле часу, електронні реле часу

Перші чотири типи реле не задовольняють по своїм характеристикам, адже максимальний час відліку який вони можуть запропонувати обмежується кількома годинами. Тому варто використовувати електронні. В випадку поєднання даного типу реле часу з мікропроцесорним керуванням можна отримати керування в будь-якому часовому діапазоні. Тому актуальною є розробка мікропроцесорних систем з можливістю завдання будь-яких часових інтервалів, точним ходом, енергонезалежністю та здатністю комутації значних навантажень.

Актуальність розробленого пристрою полягає в тому, що отримана схема розкриває новий спосіб роботи реле часу, а саме з використанням мікропроцесорної техніки, що є дуже перспективно в наш час, адже використання такого підходу в промисловості, науці та побуті дозволить полегшити контроль за різним устаткуванням.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи існуючих електронних реле часу, які можуть керувати роботою виконавчих механізмів та інших промислових і побутових пристроїв за заданою програмою.

В результаті виконання роботи розроблено зразок апаратної реалізації модифікованого мікропроцесорного реле часу для вмикання/вимикання виконавчих механізмів та інших пристроїв по заданій програмі зі зручним інтерфейсом та простим керуванням, яке знайде широке використання в різних сферах промисловості науки, техніки та побуті.

Блок-схема розробленого пристрою зображена на рис.1.

 

Рис.1 Блок-схема пристрою

 

Розроблений пристрій працює в двох режимах: конфігурування та керування. В режимі конфігурування пристрій працює за таким принципом: за допомогою блока введення вводяться необхідні параметри режиму роботи (один або два канали) та час (вмик./вимик., період роботи). Введені параметри ми можемо спостерігати за допомогою блоку індикації. Після введення необхідних параметрів, які зберігаються в енергонезалежній пам’яті, пристрій переводиться в режим керування. Особливістю розробленого пристрою є те, що кількість програм роботи можна легко змінювати. По замовчуванню реле часу має 24 програми.

В режимі керування розроблений пристрій забезпечує три режими роботи :

1)незалежна робота каналів (режим двох реле);

2)паралельна робота каналів (режим одного реле із двома різними

затримками);

3) послідовна (підсумовуюча) робота каналів.

Подальше удосконалення промислового устаткування контролю за допомогою реле часу пов’язано насамперед  з  новими  розробками  програмного  забезпечення  мікропроцесорних  та  інших  цифрових засобів автоматичного контролю, сигналізації, захисту.

В результаті комплексного дослідження та аналізу процесу керування промислових систем за допомогою реле часу, вдосконалено  порядок  роботи  і  режими  технологічного  обладнання  вже існуючих систем. Все це дозволило ефективно керувати всіма технологічними агрегатами, що створює сприятливі умови для підвищення ефективності і економічності технологічного процесу.

 

Список використаної літератури

 

  1. Барзам А.Б. Общие вопросы учебного проектирования релейной защиты и автоматики. [Текст]/ А.Б.  Барзам — М.: Энергия, 1969. – 308 с.
  2. Балашов Е.П., Микропроцессоры и микропроцессорные схемы. [Текст]/ Е.П. Балашов, Д.В. Пузанков – М.: Радио и связь, 1981. – 328 с.