ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

 

ПОД- СЕКЦИЯ 5. СПЕЦИАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СОЦИОЛОГИЯ.

Нефедов Ю.О.

Науковий керівник: Лавлінський Р.О., асистент

 

ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

 

У наш час традиційні інструменти системи маркетингових комунікацій поступаються своїми позиціями більш альтернативним підходам. Серед величезної кількості рекламних звернень підприємству дуже важко виділитися і запам’ятатися потенційному споживачеві. Це зумовило необхідність у нових маркетингових інструментах, що дозволяють досягти результатів нетрадиційними методами. Саме до таких належить вірусний маркетинг який набуває дедалі більшого поширення [1, с.93].

Метою роботи є дослідження сутності «вірусного маркетингу» у соціальних мережах Інтернет та виявлення його переваг використання для підприємств.

Вірусний маркетинг являє собою складову системи маркетингових комунікацій у середовищі Інтернет [2, с.70].

Вірусний маркетинг – це Інтернет-стратегія просування продуктів і послуг, що заохочує осіб пересилати ініційовані маркетологами повідомлення іншим за допомогою електронної пошти [1, с.93].

Для розуміння природи  «вірусного маркетингу»  і його взаємозв’язку з іншими елементами нестандартних маркетингових комунікацій важливо ідентифікувати відправні точки у процесі поширення інформаційного «вірусу», класифікувати джерела його виникнення (рис.1).

 

Рис.1. Класифікація джерел виникнення «вірусної атаки» [3, с.112]. 

Отже, джерелами інформаційного  «вірусу»  виступають нестандартна реклама, збудлива інформація в Інтернеті та «event marketing».

Необхідно зазначити, що завдяки розвитку Інтернету вірусний маркетинг отримав великий стимул до поширення. За результатами досліджень в Україні соціальні мережі відвідують 46 % користувачів, що складають 5,5 млн. осіб [4, с.6]. Так, найбільшу кількість регулярних користувачів на території України має соціальна мережа «ВКонтакті», що складає 67% від загальної кількості українських користувачів соціальних мереж (рис.2.).

Рис.2. Реєстрація та користування соціальними мережами

Також, географічний розподіл українських користувачів Інтернету свідчить,  що найбільш активними є Київ і Київська обл. – 41% аудиторії, за ними йдуть області Сходу України (Донецька, Дніпропетровська,  Луганська,  Харківська) – 26%,  далі розташувалися: Південь  (Запорізька,  Миколаївська,  Херсонська,  Одеська області,  Автономна Республіка Крим) – 16%, Захід (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,  Тернопільська,  Хмельницька,  Чернівецька області) – 10%, Центр (Черкаська,  Кіровоградська,  Полтавська,  Вінницька області) – 5%  і Північ  (Сумська, Чернігівська, Житомирська області) – 2% [2, с.71-72].

Вірусне планування стає все більш важливим елементом планування цифрової комунікаційної кампанії підприємства. Згідно результатів досліджень,  платне просування он-лайн реклами надає безкоштовний бонус у вигляді додаткових вірусних переглядів понад сплаченої кількості показів, що призводить до розширення присутності бренду, а також до зниження загальної вартості залучення нових клієнтів чи споживачів [5, с.277].

Також слід зазначити, що одним з каталізаторів поширення вірусної інформації виступає таке соціальне явище як довіра. Довіра є основою всіх соціальних інститутів. Внаслідок того, що у більшості населення спостерігається низький рівень довіри до реклами взагалі, а тим більше виходить від компанії-виробника, основний принцип вірусного маркетингу полягає в тому, що людина, яка отримує інформаційне повідомлення, повинна бути впевнена, що воно виходить від імені незацікавленого, наприклад від знайомого, чи незнайомого, але ні в якому разі не афілійованого до рекламної кампанії. Наприклад, людина з готовністю вислухає від звичайної людини позитивні відгуки про товар і, швидше за все, купить цей товар. І навпаки: побачивши рекламний ролик цього товару, він його проігнорує, оскільки поширена думка, що реклама прикрашає якості товару.

Можливість взаємодії з відомою торговою маркою або, навіть, краще бути представником марки (знаменитості часто використовуються в цій сфері) є привабливою і бажаною властивістю функціонування структури віртуального середовища для багатьох користувачів. Вищезгаданий вид відносин створює престиж марки в очах інших користувачів, а також надає доступ до інформації про маркетингові акції, конкурентоспроможність, пробний маркетинг інші матеріали на певному ринку.

Таким чином, завдяки збільшенню кількості інтернет-аудиторії, ринок інтернет-маркетингу, а саме «вірусний маркетинг» у соціальних мережах набуває великого значення для підприємств. Дана тенденція обумовлена тим, що, по-перше, використання традиційних комунікаційних каналів у поєднанні з потенціалом соціальних мережах допомагає реалізувати концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства, оптимізувати маркетингові програми і підвищити ефективність комунікаційних заходів,  а,  по-друге,  завдання формування іміджу компанії потребує набагато менше маркетингових зусиль і капіталовкладень.

Література

  1. Туренко Ю. А. Вірусний маркетинг – альтернативний підхід у сфері маркетингових комунікацій [Текст] / Ю. А. Туренко // Управління розвитком.  – 2011. – № 17(114). – С.93-95.
  2. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу [Текст] / С. М. Ілляшенко //  Маркетинг і менеджмент інновацій.  – 2011. – №     4, Т. ІІ. – С.64-74.
  3. Мороз Л. А. Проблеми використання нестандартних методів маркетингових комунікацій [Текст] / Л. А. Мороз // Теорія логістики і маркетингу. – 2010. – №6. – С.109-113.
  4. Вышлинский Г.А. Как украинцы используют социальные медиа [Електронний ресурс]: GfK Ukraine. – 2011. – Режим доступу: http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/111119_blogfest.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
  5. Сова В.В. Маркетингові комунікації підприємств у соціальних медіа [Текст] / В.В. Сова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 2. – С.276-278.