групова та індивідуальна форма навчання як пріоритети освітніх інновацій

 

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

 

Рочняк О.В.

кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії та політології

Горлівського державного педагогічного інститут іноземних мов

 

групова та індивідуальна форма навчання

як пріоритети освітніх інновацій

 

Процес навчання у вищих закладах освіти – це не лише автоматичне вкладання навчального матеріалу в голови студентів. Для кращого запам’ятовування та відтворення інформації потрібне не лише пояснення, але і напружена розумова робота студента, його активність суджень, інтерпретація ситуації.

Дослідження проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість, а й на почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”.

Лекція – 5% засвоєння

Читання – 10% засвоєння

Відео/аудіо матеріали – 20 % засвоєння

Демонстрація – 30 % засвоєння

Дискусійні групи – 50% засвоєння

Практика через дію – 75% засвоєння

Навчання інших / застосування отримання знань відразу ж – 90% засвоєння

З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію  – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%).  Це, звичайно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.

Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних російських педагогів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам’ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, обговорюючи – 70%, особистий досвід – 80%, спільна діяльність з обговоренням  – 90%, навчання інших – 95%

У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому розвитку самоосвіти і самореалізації.

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є групова та індивідуальна форма навчання. Акцент зміщений на творчу імпровізацію педагога, на його взаємодію зі студентами. Довіра, повага, спілкування, стимуляція почуття гідності, здатності відповідати за себе є головним фактором групової та індивідуальної форм роботи.

Студент розвиває свою індивідуальність у спільному вирішенні творчих завдань, коли залучається його життєвий досвід і отримані знання. Як приклад можна навести текст картки для вирішення на семінарському занятті з дисципліни «Основи права»:

  1. Я розлучаюсь з чоловіком. У нас неповнолітна дитина. Чи маю я право на бізнес чоловіка (у нього приватне підприємтво, засноване вже у шлюбі та зем. ділянка, яку він купив у кредит теж у шлюбі)?
  2. Мій син працює протягом останнього року програмістом в Лос-Анжелесі і отримує 70 тис дол в рік (з яких біля 20 відсотків іде на податки, 1,6 тис доларів за житло за місяць, 500 доларів в місяць виплачує кредит на машину). В Україні мешкає його колишня дружина і дочка 7 років. Дружина рік тому вийшла заміж і розірвала шлюб з моїм сином. Працює вона головним бухгалтером. Син за домовленістю щомісяця висилав певну грошову суму (150 доларів) на утримання дочки. З часом ситуація може змінитися і мене цікавить яку син має сплачувати суму аліментів за законом.
  3. З метою заволодіти грошима В., судимий за розбій та К. сіли у таксі й попросили водія відвезти їх в кінець міста. По дорозі К., який має розряд з боксу, наніс водієві удар по шиї, від якого той знепритомнів, а В. зупинив машину. Обшукавши водія, вони забрали всі гроші, що в нього були і втекли, але того ж дня були затримані. Таксистові було спричинено тяжке тілесне ушкодження. Які форми множинності злочинів мали місце в діях суб’єктів?

Викладач має стати посередником між студентом і навчальним матеріалом, а не єдиним джерелом знань. Виходячи з цієї нової ролі, викладач повинен:

·     використовувати різноманітні методи подачі нового матеріалу;

·  ставити завдання, які дозволяють студентам засвоїти навчальний матеріал відповідно до рівня їх підготовки та можливостей пізнавальної діяльності;

·  надати можливість студентам демонструвати свої досягнення в отриманні знань.

Отже, узагальнюючи вище сказане, хочу звернути  увагу на те, що використання інтерактивних методик у навчальному процесі вищих навчальних закладів, зокрема при вивчення гуманітарних дисциплін, створює умови для розвитку самореалізації особистості та допомагає досягти високого інтелектуального розвитку студентів.

Література:

  1. Носенко Е.Л. До проблеми зміни освітньої парадигми // Педагогічний процес: теорія і практика. – К., 2002. – Вип.2. – С.77-80.