Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності виробників рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії

 

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Политика и практика маркетинга на предприятии. 

Наторіна А.О.

Науковий керівник: Криковцев О.О., ас.

ДонНУЕТ

 

Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності виробників рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії

 

Конкурентна боротьба між підприємствами за збут продукції, за місце на ринку змушує їх постійно удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів, шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції. На сьогоднішній день проблема підвищення конкурентоспроможності – дуже актуальна для підприємств України. З розвитком ринкового механізму ця проблема різко загострилася і її вирішення потребує від усіх суб'єктів ринку активного пошуку методів оцінки та підвищення конкурентоспроможності товарів [1, с.26].

Мета роботи полягає в оцінці конкурентоспроможності виробників рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії.

Виділяють графічні, матричні, розрахункові та комбіновані методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розрахункові методи поділяються на специфічні методи та комплексні методи.

Одним з комплексних методів оцінки є метод, що базується на оцінці конкурентоспроможності продукції підприємства та ґрунтується на міркуваннях щодо того, що конкурентоспроможність виробника є тим вищою, чим вищою є конкурентоспроможність його продукції. В якості показника, що оцінює конкурентоспроможність товару або послуги, використовується співвідношення якості і ціни [1, с.26].

Для оцінки конкурентоспроможності рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії виробників на території Донецької області використаємо два показника – ціна та оцінки органолептичних характеристик, що були визначені експертами Центру Експертиз «Тест». Для цього оцінці «відмінно» присвоюємо 5 балів, «добре» – 4 бали, «задовільно» – 3 бали, «погано» – 2 бали та «дуже погано» – 1 бал (1).

Таблиця 1.

Характеристики рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії виробників на території Донецької області [2]

Торгова марка

Ціна за 1л

Органолептичні характеристики (оцінка)

Органолептичні характеристики (Бал)

1.

«Стожар»

15,00

погано

2

2.

«Щедрий Дар»

14,25

задовільно

3

3.

«Оліс»

13,75

погано

2

4.

«Олейна»

14,50

відмінно

5

5.

«Славія»

14,00

задовільно

3

6.

«Чумак»

15,20

відмінно

5

7.

«Олком»

14,15

задовільно

3

8.

«Дар Сонця»

13,55

задовільно

3

 

За даними таблиці побудуємо зведений графік (рис.1.).

 

Рис.1. Характеристики рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії виробників на території Донецької області

 

Дані рисунку 1 свідчать, що найвищу ціну на олію має торгова марка «Стожар», а найменшу «Дар Сонця». Також, лише дві торгові марки мають найвищу оцінку експертів «відмінно» – «Олейна» та «Чумак». Оптимальне співвідношення ціни та органолептичних характеристик має торгова марка «Олейна». Вона має перевагу серед торгових марок «Стожар» та «Чумак» у якості та ціні відповідно.

            Таким чином, використовуючи комплексний метод оцінки конкурентоспроможності виробників рафінованої дезодорованої вимороженої соняшникової олії на території Донецької області, що базується на оцінці конкурентоспроможності продукції було визначено головних конкурентів, а саме торгові марки «Олейна», «Чумак» та «Стожар».

Література

  1. Айвазян І. Сучасні інформаційно-комунікативні технології [Текст] / І. Айвазян // Управління розвитком. – 2011. – № 15 (112). – С.25-27.
  2. Тест подсолнечного масла (рафинированного дезодорированного вымороженного) [Електронний ресурс]: Подсолнечное масло. – 2010. – Режим доступу: http://test.org.ua/tests/food/200. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.