SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #29 (, , .#29 (v.6) 30.05.2020- 31.05.2020 \ Gdańsk

 

òͲ Ҳ Ҳ Ͳ ò

² . .#10

I ’

.., ..,#13

SOCIAL MEDIA AND THEIR ROLE IN POLITICS

TESLENKO D.#16

REQUIREMENTS FOR PREPARATION NEWS IN DIGITAL JOURNALISM (ON THE EXAMPLE OF INTERNET SITES IN KARAKALPAKSTAN)

LATIPOV A. #19

PHOTO ILLUSTRATION IN DIGITAL JOURNALISM OF KARAKALPAKISTAN: DISADVANTAGES AND ACHIEVEMENTS

SRAJATDINOV  A.#22

SOLVING THE PROBLEMS OF MANAGING COMMERCIALIZATION IN INNOVATIVE ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

NOROV A. E.#24

.

TURSUNOVA M.E. , FILIPPOVA L.A.#27

USING INTERACTIVE GAMES IN TEACHING IN PRIMARY EDUCATION

SAIDOVA  G. #30

ҚȨ Ҳ

.. #32

II

.#34

ABOUT THE UNIQUE SYSTEM OF PLANNING PHYSICAL EDUCATION CLASSES

RAKHMONKULOV Z. B.#37

GAMES USED IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND THEIR PECULIARITIES

ARABBOYEV Q. T., JORAYEV V.M.#39

WAYS TO ENRICH STUDENTS’ SPEECH WITH NEW WORDS IN ELEMENTARY SCHOOL MOTHER TONGUE LESSONS

PARMONOVA O. M., KENJAEVA N. R.#41

ADVANTAGES OF USING NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE LESSONS

ALIEVA M.S.#43

SOME COMMENTS ON SPECIFIC ASPECTS OF MOTHER TONGUE TEACHING

KADIROVA M. S., BOTIROV T. B.#45

USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION

OTAJONOVA M. S.#47

ANTONYMS AS A MEANS OF ARTISTIC REPRESENTATION

ARTIKOVA M.G.#49

WAYS TO TEACH ELEMENTARY STUDENTS TO RETELL A TEXT BASED ON A PLAN

BOLTABOEVA D. J.#51

FEATURES OF TEACHING HORSE VOCABULARY IN PRIMARY SCHOOL UZBEK LANGUAGE LESSONS

RAIMOVA S. S.#53

REYIMOV N., REYMOV O., REYMOVA F.#55

 –

.., .., ..#58

Қ Ҳ

.#61

.#64

Ҳ ɡ

.#66

Қ ɡ

.., Қ .., ..#69

. .#72

 

., ., ., . #75

ҚҚ Қ Ҳ -ҡ Қ

.., Ҳ .., Қ ..#78

.., .., .. #81

USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN ENGLISH LESSONS

KHOLDAROVA G. N.#85

CONSISTENCY IN THE USE OF TRADITIONAL TEACHING AND INTERACTIVE METHODS IN ENGLISH LESSONS

JOBBOROV A. M., ISLAMOV D.SH., HUDOYBERDIYEVA SH. N., TURDALIYEVA G. A., SOLIJONOVA Y. N.#87

THE SYSTEM OF PRACTICAL WORK ON THE SUBJECT OF TECHNOLOGY

RAKHIMOVA H. A., MAMATKULOV A. A.#89

USE OF INTERACTIVE METHODS IN ENGLISH LESSONS

MUHARRAMKHON T., SODIKOVA B. SH., VALIYEVA Y. SH.#91

CONSISTENCY IN TEACHING ELEMENTARY STUDENTS THE MORPHEMIC STRUCTURE OF A WORD

ERGASHEVA N.S., HASANOVA SH.R., KENDJAEVA Z. M.#94

FUNDAMENTALS OF FORMATION OF MEDIA IN THE PROCESS OF HISTORICAL DEVELOPMENT

TURSUNOVA SH.#96

. ., . ., . .#98

 THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN FRENCH LANGUAGE TEACHING

MIRZAYEVA X. M.#101

“ ”

KURBONOVA D. R.#103

THE IMPACT OF USING POWERPOINT PRESENTATIONS ON STUDENTS’ LEARNING AND MOTIVATION

AZATBAEVA M. S.#105

PRACTICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MOODLE LEARNING IN THE LESSONS OF “NATURE”

RAJABOVA S. #107

APPLICATION OF METHODS OF VISUAL LEARNING TO ACCEPT TRAINING MATERIAL IN THE LESSONS OF GEOGRAPHY

KORSHUBAEVA M.#109

PRACTICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF MOODLE LEARNING IN RUSSIAN LESSONS

TASHEVA D.#111

USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION SYSTEM

JABBAROVA H. #113

MUSIQA TO’GARAKLARINI TASHKIL ETISH ORQALI O’QUVCHILARNING TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA TA’SIR ETISH

AMANOVA D. K.#118

CHARACTERISTICS OF FORMATION OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL MUSIC LESSONS

RAXMONBERDIYEVA S.M.#120

. .#122

A SYNONYMOUS STATUS OF THE ENGLISH “TOURISM”TERMINOLOGICAL GROUP

RASHIDOVA H. N.#125

“INTERNATIONAL TOURISM” THE STATE OF POLYSEMY AND HOMONYMY IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK TERMINOLOGICAL GROUPS

RASHIDOVA K. N.#127

ANANAVIY YAKKA QO’SHIQ IJROCHILIGIDA KO’RIK-TANLOVLARNING AHAMIYATI

ABDULLOYEV M.#130

Ҳ
(ҚҚШ ҚҒҚ )

., .. #133

JURNALISTIK FAOLIYATDA “FACT-CHECKING”NING O`RNI

OLIMOVA D. #135

BLOGERLIK FUQAROLIK JURNALISTIKASI BO’LA OLDIMI?

NABIJONOVA D. O.#137

O’RTA MAKTABLARDA TEXNOLOGIYA FANINING O’QITILISHI

INAMOVA D.,KARIMOVA  N. #139

ELBEKNING ILMIY MEROSIDA TILSHUNOSLIK MUAMMOLARINING O‘RGANILISHI

KARIMOVA M.#141

XALQ QO`SHIQLARINI NOTALASHTIRISHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR (TALQIN) MASALALARI

ADXAMOVA M.#144

THE ROLE OF PUBLIC AND THE AUDIENCE IN PUBLIC RELATIONS

MAMAJONOVA M. M.#147

‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSIY MADANIYATI VA SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ­SA’Y-HARAKATLAR

M‘MINMIRZO X.#149

THE PRINCIPLES AND PROSPECTS OF CREATING THE IMAGE OF UZBEKISTAN IN THE US MEDIA

NE’MATOVA G. B.#152

TYPOLOGICAL FEATURES OF DIALECTS

POZILOVA B.#155

JURNALIST SURISHTIRUVI: TAHLIL VA TALQIN

SITORA Y. O.#157

ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR REJISSURASI ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

SHAVKATOVA G.#159

ɡ . #162

O’QUVCHI YOSHLARNI YUKSAK MAQSADLARGA ERISHISHLARIDA IRODA VA TIRISHQOQLIK FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

XOLMATOVA S. Y., MENGQOBILOVA M. X.#164

GEOGRAFIYANI O’QITISH METODIKASI

SHOXRUX X.#167

   

.., .., ..#169

ҚҚ Қ Ҳ -ҡ Қ

.., Ҳ .., Қ ..#173

. .#176

Қ Ҳ

.#181

 –    

.., .., ..#184

Қ Қ

. #187

. #189