SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #28 v.8 Baku 29.04.2020 - 30.04.2020

 

ABOUT THE SEMANTIC SUBSTRUCTURE OF A GROUP OF EXPRESSIONS INCLUDED IN THE MICROCONCEPTS
“SURPRISE/AMAZEMENT” AND “FEAR”

SAMIRA RZAYEVA#8

WAYS AGAINST MOBING

Y. NIKOLENKO#13

Բί ϲҲ ʲв

. .#15

IDEAS OF MORALS AND RIGHT IN AL-FARABI’S LEGACY

SANKULOVA B. S.#21

˲Ͳ Ҳ ϲ «KAZKA»

., .,#24

в ϲ « »

. . .#27

TIL O’RGANISHDA INSON NIMALARGA E’TIBOR BERISHI LOZIM?

ESHQULOVA F.Z.CHO’LPONOVA X. T.#31

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

AVAZOV N. R., KUZIEV SH. I.#33

 

..#35

IMPROVEMENT OF ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISMS TO ACCORDING THE ACTIVITIES OF AGROBUSINESS ENTITIES TO MARKET REQUIREMENTS

ABDURASHIDOVA O. N.#38

THE MODERN DIGITAL ECONOMY INDICATORS

AVAZOV N. R., TURAKULOV Z.N F.#40

  -

.#42

ҚҒ

., .. #44

DIGITAL INNOVATION ACTIVITIES TODAY AND THEIR TYPES

ERDONOVA Z. K.#47

DEVELOPING THE COUNTRY’S ECONOMY THROUGH SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

BARATOVA CH. D.#49

FOREIGN EXPERIENCE OF THE DIGITIZATION PROCESS

AVAZOV N. R., KHOLBOEV B. M.#51

TEACHING ENGLISH BY USING INTERACTIVE EDUCATION

AZAMOVA SH. M., HAYITOVA M. M.#53

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

RUSTAMOV D. J., KHURRAMOV A. M.#56

EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE WHO ARE NOT COMPETITIVE IN THE LABOR MARKET

RUSTAMOV D. J., ABDURAKHMONOV A. X., MANNONOV D. M.#59

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI O`QITISHDA INTERFAOL TA`LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

ASQAROVA D. E.#61

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL ON THE BASIS OF FOREIGN INVESTMENT

RUSTAMOV D. J., ABDURAKHMONOV A. X., MANNONOV D. M.#64

GUARANTEES OF EMPLOYMENT OF NON-COMPETITIVE POPULATION IN THE LABOR MARKET

RUSTAMOV D. J., ABDURAKHMONOV A. X., MANNONOV D. M.#67

DEVELOPMENT OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP

KHAKIMOVA M. Y.#69

 

. .#71

OPINIONS AND COMMENTS ON THE CALCULATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

BAKHRINOVA M. KH., PULATOV A. S.#76

   

..#79

  -

.#82

AKTYORLIK MAHORATI SHAKLLANISHIDA DIQQAT MASHQLARINING O’RNI VA AHAMIYATI

KARIMOV B. #85

TEACHING ENGLISH BY USING INTERACTIVE EDUCATION

AZAMOVA SH. M., HAYITOVA M. M.#89

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY – THE FOUNDATION OF A NEW FUTURE

HAMRAYEVA H. H., HAMRAYEVA Z. H., SAMADOV O. A.#92

CHILDREN’S RIGHTS RESERVED BY LAW

FAYZIYEVA DILFUZA#95

IMPROVEMENT OF ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISMS TO ACCORDING THE ACTIVITIES OF AGROBUSINESS ENTITIES TO MARKET REQUIREMENTS SIFATNI BOSHQARISHNING CHET EL TAJRIBALARI

MAHMUDOV D. S.#99

O’ZBEK MUSIQA MA’DANIYATI VA TARIXI

MIRZAYEVA SH. S., SAIDQULOVA G. O., ABDIXODIROVA G. E.#102

ANDIJON VILOYATI JALAQUDUQ TUMANI 21-MAKTAB

TURSUNOVA M. N., ABLAZOVA M. M.#105

TARIXIY VOQEALAR VA ULARNING FALSAFIY TUSHINISH MUAMMOLARI

ESHMURODOV S.#108

ALISHER NAVOIYNING “SAB`AI SAYYOR” DOSTONI

NE`MATOVA O`. A.#112

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI O`QITISHDA INTERFAOL TA`LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

ASQAROVA D. E.#115

,

. .#118

SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP THE ROLE OF WOMEN

RUSTAMOV D. J.#121

THE ROLE OF INVESTMENT IN INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY

RUSTAMOV D. J.#123

GEOGRAFIYADAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH TAJRIBASIDAN

TOSHMATOVA H. SH.#126

UMUMTA`LIM MAKTAB DARSLIKLARIDA ABDULLA QAHHORNING HAYOTI VA IJODINING YORITILISH MASALALARI

MADAMINOVA KH. N.#129

USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS TO INCREASE LESSON EFFICIENCY

ISTAMOVA I. P.#132

 

#135

KLONLI MIKROKO’PAYTIRISH USULI YORDAMIDA AKILA O’SIMLIGINI KO’PAYTIRISH

QURBONOV I. SH., ABDULLAYEVA A. N.#140

. .#147

, .

..#152

Қ “ ”

Қ . .#156

.., . ., . ., . . #160

 

. .#163

. .#167

FIZIKANING AYRIM MASALALARIGA KOSHI TENGSIZLIGINING QO’LLANILISHI

MATYAZOV J., SUYUNOV R. MUSTAFOYEV E.#171

Қ

. .#175

Ҳ Ҳ

. .#179

 

. .#182

Қ Қ

. ., Ҳ. .#185