Техника и технология. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты/ Inżynieria i technologia. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki 30.08.2016 - 31.08.2016 Закопане/ Zakopane

 

SEKCJA 18. Technika.(Технические науки)

Мацуй А.М............................................................................................................ 5

Теоретичне дослідження формування піскового потоку у механічному односпіральному класифікаторі як керованому об’єкті

 

Овчарук І.В., Овчарук В.О............................................................................ 13

інформаційна система контролю якості виробів

 

Жигунов Д.О., Соц С.М., Кустов І.О., Гушан С.В............................... 18

ПЕРЕРОБКА СУЧАСНИХ СОРТІВ РИСУ В КРУПИ

 

Шрамко Ю.Ю...................................................................................................... 24

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

SEKCJA 21. Fizyki i matematyki.
(Физико-математические науки)

Дудченко І. В., Хаперець Д. С. ..................................................................... 30

ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИКИ У ВНЗ

 

Скворцова Н.В., Прівалова Д.Ю................................................................ 33

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ

SEKCJA 24. Nauki chemiczne.(Химические науки)

Волокитина Т. С., Зайцева О. В................................................................... 37

АЛЛОТРОПИЯ УГЛЕРОДА