Экономика. Менеджмент. Теоретические и практические аспекты развития современной науки/ Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki 29.06.2016 - 30.06.2016 Ченстохова/Czestochowa (PL)

 

SPIS /Содержание

SEKCJA 11. Zarządzania. Marketing.(Менеджмент. Маркетинг)

Марусей Т.В......................................................................................................... 5

Формування організаційно-економічного механізму функціонування аграрних підприємств на внутрішньому продовольчому ринку

Марусей Т.В......................................................................................................... 11

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙних технологій В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Михайленко М.А., Харченко В.В............................................................... 17

АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

SEKCJA 25. Ekonomika. (Экономические науки)

Захарова А. С., Шматковська Т. О............................................................ 24

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОБРАННЯ МЕТОДУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ ПІДПРИЄМСТВА

Нарзуллаева Б. Х. .............................................................................................. 27

ЭКОНОМИЧЕСКая МОДЕЛЬ И ФУНКЦИИ РЫНКА

Kadyrbergenova A.............................................................................................. 30

PRIORITY TASKS DEVELOPMENTS OIL-PROCESSING INDUSTRY THE LONG TERM OF KAZAKHSTAN

Івченко В.Є........................................................................................................... 36

Європейський досвід державної підтримки сімейного фермерства